Mesafeli Satış Sözleşmesi

 MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgiler ve Bilgilendirme Formu

MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

Satıcı                : S.S. Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Adres              : Anafartalar Mah. Sağlık Cad. No:15 Ödemiş/İZMİR

Telefon           : (0232) 599 88 88

E-posta           : gerelikoopsiparis@hotmail.com

Alıcı                :

Adresi             :

Telefon           :

E-posta           :

 

Alıcı; Adı, Soyadı, Ünvan, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait “www.gerelikoop.com” web sitesinden elektronik ortamda verdiği siparişin, ilgili web sitesinde belirtilen niteliklere ve fiyatlandırmaya uygun şekilde satışı yapılan mal/ürünün, satış ve teslim şartlarının 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı ; Satışa konu malların ;

·         Temel nitelikleri

·         Satış fiyatı

·         Ödeme şekli

·         Teslimat koşulları vs.

·         Satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı,

Konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

“www.gerelikoop.com” web sitesinin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

 

MADDE 3-SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlilik kazanır.

MADDE 4-MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal alıcının teslimini talep etmiş olduğu adrese ve/veya kişiye teslim edilecektir.

-Teslimat; stokların müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içinde alıcı adresine/belirttiği teslim adresine, satıcının belirlediği kargo şirketi ile gönderilmek suretiyle yapılır.

-Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise satıcı mal/ ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

-Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişini iptal etme hakkını kullanması halinde alıcının ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde nakden ve defaten ödenir.  

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları/kargo giderleri; esas olarak Alıcıya, 150 TL ve üzeri alışverişlerde Satıcıya aittir.

Alıcı, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce;

·         Muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.

·         Teslim alınan mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir.

·         Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu alıcıya aittir.

·         Mal/ürünün tesliminden sonra alıcıya ait banka/kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı mal/ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.

Satıcı, sözleşme konusu mal/ürünlerin;

·         Mal/ürünlerin siparişinden itibaren (siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil banka/kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT’nin satıcının banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.) en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde mal/ürünü teslim eder ve bu süre içerisinde yazılı bildirim ile ek 3 (üç) gün süre uzatım hakkını saklı tutar.

·          Mal/ürünün, “www.gerelikoop.com” web sitesinde belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz teslim edilmesinden sorumludur.

·         Sözleşme konusu mal/ürün alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimat kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

·         Satıcı tarafından olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürün/hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde, alıcıyı bilgilendirerek alıcının onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır.

·         Satıcı, alıcının sipariş ettiği mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler bu bildirim ile birlikte 10 gün içinde iade edilir.

MADDE 6-SÖZLEŞMEYE MAL/ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Malın cinsi ve türü, miktarı, markası, ağırlığı, esaslı nitelikleri, rengi ve tüm vergiler dahil satış bedeli “www.gerelikoop.com” web sitesindeki mal tanıtım sayfasında ve ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçada sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Alıcı, malların/ürünlerin esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu, satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ön bilgilendirme formunu okuyup içeriğini anladığını kabul ve beyan eder.

MADDE 7 -MAL/ÜRÜNÜN FİYATI

Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup, sipariş sonu ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak zorundadır.

MADDE 8-ÖDEME PLANI

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka/kredi kartının pos’u üzerinden işleme alınır. Kredi kartı (Vısa, Mastercard vs.) ya da banka havale/EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren  3 (üç) gün içerisinde havale/EFT yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil kredi kartın hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havale/EFT’nin Satıcı banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

 

 

 

 

MADDE 9-CAYMA HAKKI

27866 Sayılı Mesafeli Sözleşmelere dair yönetmeliğin 15.Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi gereğince Alıcının sipariş ettiği ürünlere ilişkin cayma hakkı bulunmamaktadır. Niteliği itibariyle; tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan mal/ürünler olması sebebiyle elektronik ortamda anında ifa edilmesi ve Alıcıya anında teslim edilmesi sebebiyle gıda maddeleri sipariş üzerine üretimi veya ithalatı yapılan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Alıcı sözleşme konusu mal/ürünün;

·         Mal/ürünün, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve “www.gerelikoop.com” web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin kargoda hasar görmesi halinde, mal/ürünün esaslı niteliklerinde farklılık olması veya son kullanım tarihinin geçmesi halinde cayma hakkına sahiptir. Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanabilir.

·         Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde satıcıya e-posta veya iadeli taahhütlü posta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

·         Cayma hakkının kullanılması halinde 3.kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

·         Cayma hakkına ilişkin ihbarın, satıcıya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün bedelini gösteren alıcı faturasının da satıcıya iade edilmiş olması şartı ile mal/ürün bedeli alıcıya iade edilir.

·         Cayma hakkı nedeniyle iade edilen mal/ürün en geç 3 (üç) gün içerisinde satıcıya teslimat ve kargo bedeli satıcı tarafından karşılanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

    MADDE 10-TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

 Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş olur.

    MADDE 11-YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda yasal olarak belirlenen değere kadar satıcının veya alıcının yerleşim yeri Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarında ise yine satıcının veya alıcının yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.